BOARD ĐIỀU KHIỂN LED 24 KÊNH, LẬP TRÌNH BẰNG 2 NÚT NHẤN,

BOARD ĐIỀU KHIỂN LED 24 KÊNH, LẬP TRÌNH BẰNG 2 NÚT NHẤN, CÓ THỂ CHỌN ĐƯỢC NHÓM, PHÂN NHÓM CHẠY, CHỈNH TỐC ĐỘ TỪNG NHÓM.

HOANG HAI E.A.S.T Co.,Ltd.

http://bangleddientu.com/shop/san-pham/board-led-lap-trinh-bang-nut-nhan-493