Hoàn thành dự án bảo trì, thay thế các loại đèn khẩn cấp và exit cho bệnh viện 30-4(bộ công an).

– Sau nhiều năm các loại đèn báo cháy dẫn lối thoát nạn khi có sự cố cháy nổ của bệnh 30/4 hết thời gian bảo hành,các loại đèn này không hoạt động được, công ty điện tử Hoàng Hải đã nhận thiết kế lại board và đèn led nhằm khôi phục lại tính năng như mới dựa trên nền tảng của đèn củ (thay led và board bên trong đèn mục đích tiết kiệm đươc chi phí, không làm thay đổi kết cấu của bệnh viện) .

Khi có sự cố cháy nổ hay mất điện đột ngột. các loại đèn khẩn cấp và đèn exit sẽ dẫn lối thoát nhanh nhất. cho nên việc sử dụng và quản lý các loại đèn này rất quan trọng.

– Các loại đèn được thiết kế lại board xạc mới.

– Mẫu đèn exit. thời gian lưu sáng trên 4h

Hoàn thành dự án bảo trì thay thế các loại đèn khẩn cấp và exit cho bệnh viện 30-4(bộ công an)

Hoàn thành dự án bảo trì thay thế các loại đèn khẩn cấp và exit cho bệnh viện 30-4(bộ công an)

– Mẫu đèn khẩn cấp. thời gian lưu sáng trên 4h

Hoàn thành dự án bảo trì thay thế các loại đèn khẩn cấp và exit cho bệnh viện 30-4(bộ công an)

Hoàn thành dự án bảo trì thay thế các loại đèn khẩn cấp và exit cho bệnh viện 30-4(bộ công an)