phần mềm điều khiển led tự động – ledcontrol 3.0 – 2013

Xin giới thiệu phần mềm điều khiển led.
– Với giao diện dể sử dụng và linh hoạt trong cách soạn hiệu ứng,
phần mềm control ledsign với phiên bản 3.0 sẻ giúp các nhanh chóng
hoàn thành phần lập trình một cách dể dàng.
– ở phiên bản này có nhiều chức năng hổ soạn thảo nhanh – rê chuột và bấm nút space để chọn vùng ứng cần chọn – ctrl + space để xóa nhánh các vùng được chọn. – Bấm nút F12 để bật chế độ rê chuột.

Xin giới thiệu phần mềm điều khiển led.

– Phiên bản này đáp ứng out port từ 1- 128 cổng ra.

các bạn lưa chọn số cổng để lập trình cho đúng card led control.

(8-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88-96-104-112-120-128)

– Với giao diện dể sử dụng và linh hoạt trong  cách soạn hiệu ứng,

phần mềm control ledsign với phiên bản 3.0 sẻ giúp các nhanh chóng

hoàn thành phần lập trình một cách dể dàng.

1 – Từ Menu  File

+ New  ( soạn một hiệu ứng mới)

+ Load  ( load file đã lập trình )

+  Save   ( lưu lại file lập trình)

+  Save as..  (Lưu lại file lập trình bằng một tên khác)

2 – Từ  Menu Connection

+ Search for Com Port (Tìm  kiểm cổng com của máy tính tự động)

+ Open port (mở cổng Com)

+  Wirte data to driver (Ghi dử liệu xuống board để chạy)

+ Read  data to driver (Đọc dử liệu từ board và save lại khi cần lấy lại hiệu đã lập trình từ trước).

3. từ menu Simulator

chức năng mô phổng chạy hiệu ứng từ file hình.

 

– ở phiên bản này có nhiều chức năng hổ soạn thảo nhanh

– rê chuột và bấm nút space để chọn vùng ứng cần chọn

– ctrl + space để xóa nhánh các vùng được chọn.

– Bấm nút F12 để bật chế độ rê chuột.

Phần mềm tải  tại đây: Download here

Một ví dụ qua đoạn video sau dây sẻ giúp các nhanh chống nắm bắt được cách lập trình.