Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm

2,400,000

Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm

  1. Nhiệt độ – độ ẩm – ngày tháng năm
  2. kích thước 327.6 x 400mm
  3. power 12v/dc
  4. sensor SHt21/omron…
  5. khung sắt sơn tỉnh điện chống nước
  6. bảo hành 1 năm