Phần mềm SCL 2008 là phần mềm điều khiển bảng thông tin điện tử 3 mầu , đa sắc , hiện nay nó được sử dụng rất nhiều.

link dowmload :

– Ver 3.08:

http://www.4shared.com/file/140545047/2f4f2d4f/SCL_2008.html

– Ver 3.09

http://www.4shared.com/file/207593783/24432703/SCL2008_V309.html

– Ver 3.10

http://www.4shared.com/file/RIc186gR/SCL_2008_V310.html