Nhiệt độ - độ ẩm - ngày tháng năm

Nhiệt độ – độ ẩm – ngày tháng năm

2,400,000

Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm


Nhiệt độ - độ ẩm - ngày tháng năm