-4%
4,800,000

Đồng hồ đếm ngược cỡ lớn. 1500mm x 640mm