Bảng led hiện thị các thông số Nhiệt độ - độ ẩm - ngày tháng năm

Bảng led hiện thị các thông số Nhiệt độ – độ ẩm – ngày tháng năm

2,400,000

Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm


Bảng led hiện thị các thông số Nhiệt độ - độ ẩm - ngày tháng năm