Led gọi số thứ tự cho bệnh viện dùng RF không dây.

1,800,000

Led gọi số thứ  tự  cho bệnh viện dùng RF không dây.