Category Archives: Phần mềm

Phần mềm SCL 2008

Phần mềm SCL 2008

Phần mềm SCL 2008 là phần mềm điều khiển bảng thông tin điện tử 3 mầu , đa sắc , hiện nay nó được sử dụng rất nhiều. link dowmload : – Ver 3.08: http://www.4shared.com/file/140545047/2f4f2d4f/SCL_2008.html – Ver 3.09 http://www.4shared.com/file/207593783/24432703/SCL2008_V309.html – Ver 3.10 http://www.4shared.com/file/RIc186gR/SCL_2008_V310.html