Bảng đèn hiển thị phụ cho các loại cân công nghiệp

2,500,000