Công ty điện tử Hoàng Hải đang tiến hành sửa chữa các loại đèn Exit cho Chung cư cao cấp V-star

vstar-HTHH.VN
Địa chỉ: Đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tình trang hư hỏng đèn Exit:
– Đèn Exit kt610 , tình trang hư board xạc, pin hư
– Công ty điện tử Hoàng Hải thiết kế lại board xạc, nguồn, battery mới, thời gian lưu điện trên 4 giờ
bảo hành 1 năm cho toàn bộ phần thay thế.
Thời gian giao nhận
– Thời gian nhận đèn từ ngày 20/06/2015
– Thời gian trả lại đèn đã sửa chữa 6/07/2015.