2,500,000

– Bảng đèn hiển thị : 20cm x 80cm – Bảng đèn hiển thị được 6 số Chuyên dụng để hiển thị khối lượng cân được từ đầu cân ô tô. – Tầm nhìn 20m – Kết nối rs232/rs485 – input power: 220v/ac – Hổ trợ 12 v/dc – Baud : 1200 – 2400 – […]